L’expedició de dades va tenir l’objectiu de crear un panell d’indicadors per a seguir l’evolució del Pacte Local per a l’ocupació i l’activitat econòmica. Va ser organitzada per l’Oficina de Promoció Econòmica, amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data. Entre els principals resultats de la jornada va que demostrada la necessitat d’obrir més dades per assolir nous reptes locals.

El nou Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026 és un acord entre les institucions públiques i el sector privat per contribuir al desenvolupament econòmic sostenible, l’ocupació de qualitat, i la cohesió social del Prat de Llobregat. 

Es desplega a partir 3 eixos d’intervenció, 5 objectius estratègics i 13 d’instrumentals, i 56 línies d’actuació.

Ajuntament del Prat de Llobregat

Dins dels objectius del Pacte local es planteja la necessitat d’enfortiment del sector industrial i de l’economia productiva. Per reforçar aquesta visió, és indispensable identificar la informació disponible que permeti l’elaboració d’indicadors.

L’expedició de dades

L’organització d’una expedició de dades, com va ser la del passat 12 de desembre 2018, permet la cerca de noves fonts, afavoreix el treball col·laboratiu a dins d’un equip format per diferents perfils professionals (periodistes, experts, tècnics) i l’exploració de noves temàtiques no contemplades per les institucions públiques. Aquest format innovador va ser coordinat per la periodista de dades, Karma Peiró. Amb una durada de 7 hores, les persones participants van seguir una metodologia basada en diferents fases: contextualització per formar grup amb els professionals presents, elaboració de la proposta de treball, anàlisis i visualitzacions de les dades.

Abans que comencés el treball d’exploració, va intervenir la tinent d’alcade Maria Mayordomo, per presentar el Pacte local i donar support a l’organització de l’expedició de dades.

Totes aquestes dades poden ser útils per a molts col·lectius que els hi vulguin donar un ús.

Maria Mayordomo, tinent d’alcade

Fèlix Ortega, director l’àrea de Promoció Econòmica, va confirmar la necessitat per part de les administracions públiques de publicar les dades.

Una bona manera de fer un rendiment de comptes és fer públiques les dades obertes que generi aquest pacte local.

Fèlix Ortega, director l’àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació
Llista de reproducció de l’expedició de dades

Després de les intervencions es van formar quatre grups:

  • Grup A: Avaluació del potencial d’estalvi energètic en el teixit productiu municipal
  • Grup B: Indústria 4.0: Està augmentant l’ocupació a la indústria (4.0) i logística?
  • Grup C: Vocacions professionals i dones
  • Grup D: Indústria 4.0: Quin és el nivell d’implementació de tecnologies de Logística 4.0 en les empreses locals?

Prèviament, les persones participants van rebre una llista de recursos per poder conèixer amb antelació el treball realitzat i consultar les fonts de dades ja disponibles:

Gràcies a les dades del Cens a les empreses, el Grup A va poder identificar les empreses amb més consum. El Grup B va tenir dificultat a l’hora de distinguir clarament el que és la indústria 4.0.

L’única informació trobada que es podria fer servir respecte a la indústria 4.0 l’hem trobada a l’informe nacional del baròmetre industrial 2018.

Grup B

El Grup C va accedir a diferents fons de dades com IDESCAT, el SOC, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona per identificar el perfil professional que tenen les dones del Prat, en relació al sector industrial i tecnològic.

En relació a la indústria 4.0, el Grup D va identificar dades amb la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE)

Resultats

El Grup A va concloure que l’Ajuntament del Prat del Llobregat havia de centrar les accions d’estalvi energètic en el 8,8{00edd285c7f8d2a362e417827cd33bcb1754a607316b64d15cf9a26953a6780b} de les empreses del municipi. Es recomana per tant treballar amb les comercialitzadores per a conèixer els municipis que tenen possibilitats de fer estalvis d’eficiència energètica. A més, el grup proposa la redacció d’una guia de bones pràctiques, per sectors d’activitats, amb formació i accions de sensibilització.

El sector de transport i emmagatzematge no para de créixer al Prat de Llobregat segon els resultats observats pel Grup B. No obstant segueix essent un àmbit molt poc feminitzat amb una particularitat: l’escletxa salarial és petita.

El Grup C treballava sobre les vocacions professionals i les dones. Amb les dades analitzades va demostrar que cap dona té formació en innovació o tecnologia.

L’Aeroport i el centre logístic d’Amazon agrupa pràcticament tota l’activitat de la indústria 4.0 al Prat de Llobregat segon l’anàlisi del Grup D.

Per a més informació sobre els resultats, consulta l’Informe de conclusions “Expedició: Dades per l’ocupació i l’empresa”