L’expedició de dades serà un procés participatiu on es convida a participar a les persones que tenen els perfils següents:

Coneixedores: persones expertes, amb un coneixement profund de la temàtica. Pot ser per via acadèmica, per exemple amb publicacions al respecte, o persones d’entitats socials que es dediquin a l’anàlisi de les polítiques públiques i la defensa dels col·lectius que més pateixen les desigualtats socials. 

Dateres: persones amb experiència en localització i tractament, processament i neteja de dades. S’ha de saber identificar, obtenir, netejar i filtrar data sets.

Visualitzadores i periodistes de dades: S’han de tenir habilitats en comunicació i disseny visual d’informació. S’han de conèixer eines de visualització com Instamaps, Carto, DataWrapper, Raw Graphs, etc., i eines de disseny d’imatge (Gimp, Photoshop,…) i vectorial (Inkscape, Illustrator,…).

 

PARTICIPA