#DadesxOcupacióxEmpresa

Convocatòria d'una expedició de dades per crear un panell d'indicadors que permeti seguir l'evolució del Pacte Local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat de Llobregat

EL PACTE LOCAL

L’Ajuntament del Prat i els agents econòmics i socials han signat un acord de ciutat per a l’ocupació i l’activitat econòmica que té per objectiu reduir les desigualtats socials i les discriminacions, impulsar la innovació i el talent, i fomentar un creixement econòmic sostenible

LES DADES

Cercarem noves fonts de dades obertes i construirem visualitzacions que ens ajudin a saber més sobre els reptes socials del desenvolupament econòmic al Prat de Llobregat. Dades obertes per a fer millors polítiques públiques

EL PANELL D'INDICADORS

Amb les dades obtingudes es crearà una pàgina web que permeti el seguiment de l’evolució i de l’impacte dels projectes sobre ocupació, innovació i desenvolupament econòmic enmarcats en aquest Pacte. Fomentant així la transparència i la reutilització de dades per identificar i resoldre problemes socials